80 Rangen Graden. Tegenwoordige Volledig ingevoer de nieuwe formatie. Meer (-)-) of formatie. minder Opper-en hoofd- i officieren.i 52 49 3 Subalterne offi- eieren 723 705 18 Totaal 775 754 21 Europeanen 9421 9005 —416 Amboueezen 2242 2257 15 Inlanders 14811 15227 +416 Totaal. 26474 26489 15 Totaal generaal 27249 27243 6 Daar wij de vermindering van het officierskorps reeds bespraken, vallen hier nog slechts twee voorname punten te constateeren 1°. dat de totale sterkte van het wapen in het geheel niet wordt vermeerderd 2°. dat het Europeesche element met 437 officieren en minderen wordt ingekrompen. Het eerste punt toont overtuigend aan, dat de reorganisatie geen noemenswaardige verbetering kan en zal brengen in den onvoldoen den toestand van het wapen, dat sedert jaren aan bloedarmoede in ernstigen graad een nijpend gebrek aan valide „mennekens"-lijdt. Het tweede punt leidt onvermijdelijk tot de conclusie, dat de nieuwe formatie het wapen zal verzwakkendoordat het Europeesche element, de hoofdkracht der infanterie, belangrijk wordt ingekrompen. De invoering der uieuwe formatie zal een zekeren tijd in beslag nemen, thans geschat op 5 jaren. In het belang van het leger is het te hopen, dat nog gedurende dat tijdperk gezondere begrippen omtrent de behoeften der infanterie zich mogen baan breken, opdat nog tijdig een afdoende verbetering van den onvoldoenden toestand EN

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 83