385 vervallen en heeft plaats gemaakt voor de mousqueton M/92, samenge steld volgens het model der nieuwe karabijnen. De hieromtrent bekende gegevens zijn Lengte mousqueton zonder bajonet 0.945 M. met sabel 1.345 Gewicht ongeladen wapen3.1 KG. geladen wapen met houder 3 patr. 3.195 sabelbajonet zonder scheede0.64 met scheede0.64 De afstanden van het vizier zijn van 200 2000 M., de aanvangs- snelheid is 575 M. Oostenrijk-Hongarije. In 1891 ontving de cavalerie de repeteerkarabijn M/90, die vele voordeelen heeft boven die van het model 1888. De karabijn weegt 3.15 KG. (gemiddeld gewicht 3.3 KG.), die van 1888 woog 3.5 KG. Deze vermindering in gewicht is toe te schrijven aan het Mannlicher sluittoestel, dat hier de voordeelen van de symetrische grendelsluiting aan de rechte sluiting paarthierdoor konden de deelen van het sluit toestel lichter worden. De U-vormige aanbrengerveer, die bij het geweer voorkomt, werd door een platte veer vervangen, terwijl de aanbrenger-en stuitveer vervielen; het magazijn kon hierdoor lichter en minder diep worden. Het vizier is ingedeeld van 300 tot 2400 pas, met tusschenver- deelingen met 200 pas opklimmende. De patroon M/1890 wordt hierbij gebruikt; de schietuitkomsten zijn over het algemeen beter dan bij het geweer, niettegenstaande den korteren loop; dit is voornamelijk toe te schrijven aan het syme trische sluittoestel van de karabijn; de hoogtespreiding is veel kleiner, doordat de stuitnokken den terugstoot direct opvangen. De treinsoldaten zijn na de invoering bewapend met de Werndl- karabijn M/73/77. Overzicht 8 mM. karabijnen M/90 en 11 mM. karabijnen Werndl M/90 M/73/77. Gemiddeld gewicht.KG3.3 3.3 Lengte wapenmM 1005 1004.3 Dl. I, 1896. 27

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 402