4 - OPGEDRAGEN. Infanterie. Om naar Nederland terug te keeren, aan den kap. D. F. H. Hei bach en aan de le lts. Jhr. J. II. Ra n en M. J. L. Oudsho >rn. Geneeskundige dienst. De functiën van onder-directeur van het laboratorium van onderzoekingen op het gebied van pathologische anatomie en bacteriologie, de off. v. gez. 2e kl. Dr. L. J. Eilerts de Haan. Toegevoegd. Aan den directeur van het Parc-vaccinogène te Weltevreden, de off. v. gez. 2e kl. F. W. van Haeften. VERLEEND. Infanterie. Een jaar verlof naar Europa, wegens langdurigen dienst aan den len lt. J. A. Soetens. Artillerie. Zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap. C. W. van Hoogstraten drie md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap. W. Collard. Genie. Zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den kap. M. C. Fauel en den len It. L. J. R. Geene. Militaire Administratie. Zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den 1™ It. kwm. J. H. van Ingen. Geneeskundige dienst. Twee jaren verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den off. v. gez. I0 kl. G. V. de Hoffer en W. Willemsen en aan den apoth. 2e kl. K. Bohré; een jaar verlof naar Europa, wegens langdurigen dienst, aan den off. v. gez. fe kl. J. A. C. Maier; zes md. verlenging van verlof naar Nederland, aan den off. v. gez. le kl. J. Bijker. ONTSLAGEN. Infanterie. Op verzoek, eervol, met ingang van 5 Maart a. s. wegens volbrachten diensttijd en met behoud van recht op pensioen, de lt. kol. H. H. Rink, met toekenning van den tit. rang van kolonel op verzoek, eervol, met ingang van 6 April a. s. wegens volbrachten diensttijd en met behoud van recht op pensioen, de kap. A. M. W. Loth; op verzoek, eervol, de le lt. J. Smit Sibinga.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 537