METAT1ËN BIJ HET OFFICIERSKORPS VAN IIET NED.-INÜISCH LEGER GEREKENDE RE MAAND JULI 1896. BENOEMD. Departement van Oorlog. Bil het Kabinet tot adjudant van den commandant van het leger, de kap. der genie A. W. F. Idenburg. Topographische dienst. Tot chef der 4de opnemingsbrigade, de kap. W. H. B. van der Zwaan. Gewestel. en Plaatsel. staven. Tot plaatsel. adjudant te Magelang, de le It. J. H. C. Munter. Infanterie. Tot adjudant bij het le bat. te Semarang, de le It. P. A. Peereboom; tot adjudant bij het reserve bat. te Maiang, de le It. C. Noltenius van Elsbroek. Cavalerie. Tot adjudant van den plaatsel. cavaleriecommandant te Salatiga, de le It. P. A. Schrassert Bert. Bevorderd. Tot kap., de le lts. R. van Wijk, W. A. M. Moquette, J. G. B. Ber- lauwt, A. R van Dorssen en M. W. E. van Bloemen WaanHers; tot le lt., de 2e lts. A. W. A. Michielsen, H. A. van Marie, J. F. H. Schoemaker, P. van Genderen Stort, A. E. J. Cavaljé en H. L. J. Yermeulen. Geneeskundige dienst. Tot dirigd. off. v. gez. 2e kl., ue off. v. gez. le kl. Dr. R. A. I. Snethlage; tot off. v. gez. le kl., de off. v. gez. 2e kl. P. I. Rinders. GEPLAATST. Infanterie. Bij het le bat. te Semarang, de 2e It. M. Belzer; bij het 2e bat., de 2e It. J. J. Mulder; bij het 4e bat. te Djokjakarta, de 2e It. K. Koning en te Kedong Kebo, de 2e It. A. A. van Mourik

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 468