K. M. A. Herdenking van het 75 jarig jubileum Op verzoek van de betrokken autoriteiten worden achter volgende brieven ter kennisse van het officierskorps gebracht. De Redactie. DEE

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 117