167 •oorlog eenige soldaten van het 93e regiment in marschtenue van ijzergrauw dril voorgesteld. Eene compagnie van dit regiment heeft zulke uniformen als proef gedurende den zomer bij eiken dienst en ook tijdens de manoeuvres gedragen. De uitkomsten moeten zeer bevredigend zijn. Zweden. In den zomer van 1902 werden bij sommige regimen ten proeven genomen. De keuze is tusschen grauw, grauwbruin en granietkleur. Noorwegen heeft besloten tot eene uniform van grauwe kleur. Denemarken heeft reeds een grauwkleurige uniform aangenomen. Rusland. De soldaten van het Kwantungebied hebben als proef een zomerjas en muts van khaki-kleurige boomwolstof gekregen. Duitschland. Reeds veel is er gedaan met betrekking tot de uniform verandering z.a. grauwe mantels, grauwgroene unifor men der machinegeweerafdeelingen. Bij de verwikkelingen in China kregen de expeditionaire troepen uniformen van eene grau we kleur. Hoogstwaarschijnlijk zal de kleur van de nieuwe uniformen in Duitschland grauw zijn, zonder bijvoeging van groen. In de Afrikaansche koloniën is de uniform nog khaki-kleurig. Vele mijner lezers zullen nu misschien welzeggen: „alstoch donkerblauw bij de proeven in Duitschland zoo gunstig beoordeeld is geworden, waarom zouden wij er dan toe overgaan eene andere kleur te nemen?" Zij vergeten echter dat deze proeven in Duitsch land genomen zijn en dat het terrein aldaar hemelsbreed verschilt van het tropische. En bij eene vergelijking van de kleuren dooi de verschillende mogendheden aangenomen, blijkt duidelijk dat grauw, geelbruin of grijs domineerend zijn. Alleen in Frankrijk is sprake van eene grijsblauwe kleur. Willen wij nu niet voetstoots en op gezag van Engelsche onder vindingen khaki als de beste kleur aannemen (het terrein in Eng. Indië komt toch in hoofdzaak met het onze overeen) dan moeten wij proeven nemen. X.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 183