175 typen Spencer en Schulhoff—daarin een vrij aanzienlijke uitholling. g. Vervaardiging van enkele beslagdeelen, als kolfplaat, kor donplaat, kordonbeugels en banden, van een te bruineeren alumi- nium-brons, dat specifiek veel lichter zou zijn dan het thans daarvoor gebezigd metaal. Door de onder a tot en met e aangegeven wijzigingen mocht veilig worden aangenomen, dat het geweer reeds een gewichts- vermindering van 3 H.G zou ondergaan. De wijzigingen, waardoor het geweer M. 95 is veranderd in het in 1900 aan het Indische legerbestuur aangeboden verlichte ge weer M. 95. P. M.zijn de volgende: 1. De bajonet is vervangen door een bajonet zonder greep en knop, met verkleinde en rond bijgewerkte stootplaat, benevens van onderen van een insnijding en glijvlak, voor den pal van den bovenhand, voorzienen angel. Met het oog op de sub 4 te vermelden verkorting van den loop is de kling van de bajonet 1 d.M. langer gemaakt. Gewichtsvermindering83 gr. 2. De ontlaadstok aan het geweer is vervallen. Gewichtsvermindering64 gr. 3. De geweerriem is vervangen door de karabijnriem der ma rechaussee met twee aluminium knoopen. Gewichtsvermindering59 gr. 4. De loop is 1 d.M. korter gemaakt en over de lengte zoodanig afgedraaid, dat de dikte aan de tromp dezelfde is als bij het oor spronkelijk geweer M. 95 (d.i. 13.9 m.M.) en waardoor de zielwand 0.5 m.M. dunner geworden is. Bovendien is de nok voor de vizier korrel wat afgenomen. Gewichtsvermindering235 gr. 5. Het vizier is vervangen door een kleiner met opengewerkte vleugels, waarvan de linkervleugel aan de buitenzijde voorzien is van insnijdingen, waarin een in den linkerarm van de klep aangebracht, van een drukknop voorzien mes grijpt en waardoor de klep in eiken gewilden stand kan worden vastgezet. Gewichtsyermindering80 gr. 6. Het staartstuk is van onderen achter den doorgang van het magazijn vierkant uitgefreesd. Gewichtsvermindering 10 gr.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 191