176 7. De grendel is lichter gemaakt door: a. het wegnemen van het geleistuk en het tot 20 m.M. middel lijn afdraaien van den grendelknop met verdunning van den steel; b. het aanbrengen van vier langwerpige uitfreezingen aan de buitenzijde van den haan; c. het afronden van den haanpal en het in lpet midden meer uithollen van den vleugel, waarvan, aan de zijde van den haan, een stuk van den achterkant is weggenomen d. het gedeeltelijk afdraaien van de slagpin en het uitsnij den van een poortvormige opening in het blad; e. het afdraaien van het lijf van de slagpinmoer. Gewichtsvermindering87 gr. 8. Yan het beslag is: a. de bovenhand vervangen door een 7 m.M. breederen band, niet voorzien van bajonethaft en van boven geheel opendeze band heeft aan de binnenzijde een versterking, om het draaien van de bajonet te beletten, en aan de buitenzijde een bus, waar in een pal met spiraalveer. De pal wordt gevormd door een vier kante nok met ronde stift, op welker uiteinde een ronde knop geschroefd is. Deze band is 9 gr. zwaarder dan die van het geweer M. 95 b. de onderband met kordonbeugel vervangen door een on derband van hetzelfde model zonder beugel, en een lossen kordonbeugel, die in de lade is geschroefd; c. de onderkordonplaat met beugel en schroeven vervangen door een kordonbeugel als sub b hierboven d. de kolfplaat vervangen door een met 2 schroeven bevestig den, dunnen, gehard stalen schoen, aan de uiteinden steunende op twee in de lade door middel van een schroef vastgezette schenen. Gewichtsvermindering90 gr. 9. Yan het magazijn: a. zijn de wanden aan weerszijden uitwendig op twee plaatsen dunner gemaakt, waarbij een rand en in het midden een brug van de oorspronkelijke metaaldikte zijn behouden gebleven, en is de doorgang voor den trekker verlengd; b. is de aanbrenger over de lengte van onderen uitgehold: c. is de beugelkrop afgerond en bij de verbinding met het ma gazijn dunner gemaakt;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 192