177 d. zijn de opstaande kanten van den bodem opengewerkt en is de nok van een gat voorzien; e. is de knop van den houderhaak doorboord. Gewichtsvermindering69 gr. 10. De lade is 5 c.M. korter en over de geheele lengte, maar vooral van voren, lichter gemaaktde kolf is 1.5 c M. afge kort de groef voor den ontlaadstok alsmede de moerplaat met schroef zijn vervallenaan het vooreinde is een stalen plaatje in gelegd en met twee schroeven bevestigd, dienende om het draaien van de bajonet te beletten. Gewichtsvermindering184 gr. 11. De handbeschermer is 8.5 c.M. korter en een weinig dun ner gemaakt; hij draagt niet meer met het hout doch uitsluitend met de veeren op den loop, waardoor tusschen handbeschermer en loop een luchtlaag blijft. Gewichtsvermindering10 gr. De totale gewichtsvermindering van het verlichte geweer, dat, zooals uit een vergelijking van bovenstaande opgaven blijkt, zeer veel overeenkomst heeft met het oorspronkelijke geweer M. 92, bedraagt derhalve 971 gram. Wat de kosten betreft, deze werden voor de transformatie van een geweer M. 95 tot verlicht geweer M. 95 P. M. aan de werk plaatsen voor draagbare wapenen in Nederland op f 10 geschat, aangenomen, dat daarbij de oude lade kon worden gewijzigd. Nu echter de proeven hebben uitgemaakt, dat een geheel nieuwe lade zou moeten worden aangemaakt, moeten de kosten natuur lijk hooger gesteld worden. Dat het Indische legerbestuur er ooit toe over zal gaan om de bestaande geweren in verlichte te doen veranderen, is wel niet aan te nemen. Moest onze infanterie nog met een repeteergeweer van verkleind kaliber bewapend worden, dan lijdt het geen twijfel, of, indien ook de thans aanhangige proeven bij den troep met het verlichte geweer gunstige resultaten opleveren, de keuze zou bepaald op dat geweer zij het dan ook na het aanbrengen van enkele wijzigingen vallen en niet op het bestaande. Nu laatstbedoeld geweer hetwelk in ballistisch vermogen nog door geen der sedert in andere legers ingevoerde geweren overtroffen wordt en gerust kan gezegd worden, ook wat soli-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 193