210 voor het maken van eene gelijkmatige oplaag eene groote ge oefendheid van het personeel noodig is. Welken invloed die bezwaren op de snelheid van uitvoering hebben, moge daaruit blijken, dat met een lichtdruksnelpers dagelijks slechts 500 af drukken gemaakt kunnen worden, terwijl een steendruksnel- pers er zeker het 4 voudige aantal maakt. Goed uitgevoerd geeft de lichtdruk echter door de zacht uitvloeiende halftinten een beter resultaat dan de autotypie, waarvan de afdrukken steeds iets plats hebben. Daarom zou de eerste dan ook nog beter dan de laatste het vervaardigen van krijtsteenen voor de kaartenverveelvuldiging kunnen vervangen; de krijtteekening moet dan eerst op papier geteekend wat vlugger gaat dan op steen en deze, middels lichtdruk, op steen overgedrukt worden. Daar, zooals we zagen, het beeld op de gelatinelaag geheel uit strepen en punten bestaat, zal dit ook het geval zijn met het op steen overgedrukte beeld, dat dus in al zijn schakeeringen middels steendruk verveelvuldigd kan worden en waarbij ge bruik gemaakt kan worden van de zooveel werkzamere steen- druksnelpers. J. B. Snepvangers.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 224