229 - •de Cornwalls, die dapper het open terrein waren overgestoken, ■doch slechts om onder de welgerichte kogels der gedekt op gestelde Boeren te vallen. Later op den dag werd uit het Hoofdkwartier bevel ontvan gen, dat de cavalerie naar den L. oever der rivier zou oversteken. Het kwam French echter voor, dat daardoor een terugtochts- weg voor Cronjé geopend zou worden, zoodat hij meende dat ■bevel niet te moeten opvolgen vóór Gordon van Kimberley zou zijn aangekomen; Broadwood zou dan voor dat doel beschik baar zijn. Gordons aankomst den volgenden dag (20/2) maakte de ver plaatsing van Broadwood en de karabiniers naar den Z. oever mogelijk; de Household cavalerie bleef echter op den N. oever. Gordon had Kimberley den 18en 's morgens vroeg verlaten (107 rijdieren van de Kaapsche politie en het bereden korps van Kimberley had hij ter versterking gekregen), ingevolge het bevel zich bij de Koedoesranddrift bij French aan te sluiten. Zijn macht was samengesteld uit de O. en R. rijdende batterij, het 9e en 16e regiment lanciers (780 man met 751 paarden). Om 5 uur n.m. was hij de Koedoesranddrift genaderd, ver wachtende in aanraking te komen met French, toen zijn marsch plotseling gestuit werd door een Vickers Maxim en hij bemerkte dat de vijand (later op 350 man geschat) de drift bezet hield. Gordon had onderweg 17 paarden door uitputting verloren en zijn overige rijdieren waren zeer vermoeid; toch viel hij de Boeren aan, slaagde er in hen van de drift te verdrijven en bezette deze. French, ongerust over Gordons uitblijven, zond een afdeeling Rimington Guides vroeg in den morgen (19/2) ter verkenning naar de Koedoesranddrift, omdat den vorigen avond een stofwolk was waargenomen 5 mijl ten O. van Kameelfontein, die ver moed werd van Gordons ruiters afkomstig te zijn. Zij slaag den er in voeling te krijgen, waarna Gordon ingevolge bekomen bevel zijn macht te Kameelfontein bij de hoofdmacht voegde. De Boeren begonnen op den Z. rivieroever meer actief op te treden en eischte de toestand daar opheldering. Roberts was dien dag van Jacobsdal te Paardeberg aangekomen en gaf French toe stemming om zijn divisie en hoofdkwartier van Kameelfontein

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 243