Een gewichtig resultaat was dus verkregen en aan de zaak der- Boeren een zware slag toegebracht. Deze overgave met haar vérstrekkende gevolgen was het keerpunt in den veldtocht, tot dat tijdstip vol wisselvalligheden en onzekerheid. Hoofdzakelijk was dit te danken aan French met zijn cavaleriedivisie, die door zijn ingrijpen het succes verkreeg, dat eerst twijfelachtig scheen. Cronjé zag bij zijn terugtocht plotseling de horden verhangen en French, dien hij zijn vervolger waande, tegenover zich op den oever der Modderrivier geplaatst. De cavalerie, van ver achter Kimberley gekomen, had hem door een snelle handige manoeuvre den pas afgesneden en hield hem vast tot de komst der naderende- hoofdmacht, terwijl French tegelijkertijd hen, die tot ontzet op daagden, in bedwang hield. (Wordt vervolgd). v. d. B. Ooo Zoo

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 247