249 Dat het aan de Sabang-maatschappij, gesteund door de Nederl. Handelsmaatschappij en c.q. handelslichamen van allerlei natio naliteiten, gelukken moge al deze moeilijkheden te boven te ko men, en aan den handel, zoo mogelijk door het gouvernement krachtdadig geholpen, om den uitvoer via Sabang te doen plaats hebben, opdat eenmaal in een niet te ver verwijderd tijdstip deze plaats met eere genoemd worde onder de belangrijke ha vens aan de straat van Malaka. Dit is mijn oprechte wensch. Koeta-RadjaDecember 1903. G-. B. Oort.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 263