263 len, den len luit. der inf. Heidens, de luitenants ter zee 2e kL Broers, Zeeman, de Lussanet de la Sablonière en Goosens, den 2en luit. der inf. de Roever Kröber en 2 matrozen. De Chineesche wijkmeester van Seroewaij en de djoeragan van het stoomjacht de „Anna" ontvingen de ster van verdiensten. Aan alle deelnemers werd ten slotte het eereteeken voor be langrijke krijgsbedrijven uitgereikt, met de gesp: „Tamiang 1893."' J. H. Dibbetz. Kap. inf.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 277