DE OPLEIDING, HOOG Eli E VORMING, ENZ. VAN DEN RUSSISCH EN EN DEN JAPANSCHEN OFFICIER 1). A. Rusland. Hoewel ei leeds sedert 1874, en vooral onder den tegenwoor- digen genei aal-inspecteur van het militair onderwijs, Grootvorst Konstantin Konstantinovitsch, naar gestreefd wordt de officiers opleiding zoo eenvormig mogelijk te doen zijn, heeft die nog altijd op verschillende wijzen plaats. Zoo treft men officieren aan, af komstig van de krijgsscholen, de jonkerscholen, het pagekorps, het Finlandsche cadettenkorps en de cadettenscholen. Niet al leen, dat men daardoor in het officierskorps personen van ver schillende ontwikkeling algemeene en militaire ontmoet, maar ook de vooruitzichten van de van die verschillende inrich tingen afkomstige officieren, c.q. aspirant-officieren, zijn niet ge heel dezelfde. f „Die Seele des Heeres ist ein tiichtiges, seiner Aufgabe nach jeder Richtung hin gewachsenes Offizierskorps." Kunz. Taktisclie Beispiele aus den Kriegen der neuesten Zeit. 1880 1900. III. 1) Bronnen: Die Heere und Flotte der Gegenwart, Iller Band. Von Löbell's Jahresberichte, 1898 t/m 1902. Militar Wochenblatt, 1898 t/m 1902 en 1903 t/m No. 74. 8treffleur, 1903 Maart- en Mei- afl. Deutsche Heeres Zeitung, 1898 No. 26, 1900 No. 35. Algemeine militar Zeitung, 1897 No. 89, 1898 Nos. 14 en 15, 1902 No. 26. Neue militarische Blatter, 1900 afl. 4 en 10. Jahrbücher für Armee und Marine, 1900 Maart- en Juli-afl. Internationale Revue über die gesammten Armeeën und Flotten, 1899 Februari- en October- afl., 1898 Maart- afl. Revue militaire, armées étrangères, 1900 October- afl. Revue militaire de l'étranger, 1898 Juli-afl. The united service magazine, 1898 Juni- en September-afl.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 278