293 Roebels. 20-25 contributie- 35 en meer jaren contributie RANGEN jaren; vol le KI. 35 2e KI. 25 emerital- dienstjaren dienstjaren pensioen. Polnüj-general 1341 894 2145 General-leïtenant 1073 716 1718 General-major 806 538 1290 Polkownik 539 359 863 Podpolkownik 403 269 645 Kapitan der jagers, genie troepen, Garde enz. 323 216 518 Kapitan der infanterie en Schtabskapitan van de speciale wapens 295 197 473 Schtabskapitan der inf., cav. en Parutschik der speciale wapens, bene vens Podparutschik der Garde 272 181 435 Parutschik 230 153 386 Podparutschik 216 144 345 Alleen in enkele uitzonderingsgevallen, als: ongeneeslijke ziekten, verlamming, blindheid, enz., wordt pensioen uitgekeerd aan officieren die nog geen 20 jaar gecontribueerd hebben. In bijzondere gevallen gaat het emerital-pensioen over op de we duwen en de kinderen. Buitendien kan aan de ontslagen officieren en hunne familie een ondersteuning voor ééns uitbetaald worden uit een fonds, waarover het Ministerie van Oorlog de beschikking heeft (100 R. voor een Polnüj-general of Leïtenant-general, 75 R. voor een Generaal-major, 40 R. voor hoofdofficieren, 25 voor de overige rangen. Hierbij komen nog kleinere ondersteuningen voor begrafeniskosten, bij huwelijken van dochters, bij verlies van goederen in geval van brand, enz.). Onder de stichtingen voor gewonden en de achtergelaten betrekkingen van gestorven officieren verdient genoemd te wor den de in 1814 gestichte „Alexander instelling voor gewonden"

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 307