803 Op Hokkaido: 7e divisie te Ashigawa (1 regiment Sapporo). Op Hondo (Stille oceaan) 2e divisie te Sendai. Ie Tokio. Garde 3e Nagoja. (binnenzee) 4e Osaka. 5e Hirosjima. 10e Himeji. (Japansche zee) 9e Kanarawa (1 brigade Tsuruga). 8e Hirosaki. Op Shikoku (binnenzee) 11e Marogamé (1 regiment Stille oceaan). Op Kiushiu 12e Simonoseki en Kokura. (Japansche zee) 6e divisie te Kumamoto (det. Nagasaki). Legering der bataljons vestingartillerie. Op Hokkaido te Hakodate. Op Hondo te Yokosuka, Yara, Kaire. Op Tsoesjima. Op Kiushiu te Sasebo. Bewapening. Infanterie. Geweer Arisaka M/1897, kal. 6.5 m.M. (30 jaar ge weer); gewicht met bajonet 4.085 K.G.; lengte 1.66 M.Yo 725 M. ■5 patronen in den houder; vizier 400—2000 M.120 patronen. Cavalerie. Sabel en karabijn. Artillerie. Snelvuurgeschut, systeem Arisaka. Voor de sterkte der vloten zie Bijlagen A en B. Kort overzicht van de gebeurtenissen (tot 21 Februari). De berichten omtrent de operatiën waren tot nu toe zeer schaars en waren herhaaldelijk met elkaar in tegenspraak. Na genoeg vast staan alleen de volgende feiten. 1. Herhaalde aanvallen van de Japansche vloot op de Rus sische bij Port-Arthur, gepaard gaande met pogingen tot landing -op het schiereiland Liaotoeng ten N. van Port-Arthur. 2. Landing van Japansche troepen bij Fusan en Masampho.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 317