nicatielijn te gebruiken voor de troepen in N. Korea, zoolang de gemeenschap ter zee nog niet volkomen veilig is. Ad 3. De troepen zelve voor N. Korea werden intusschen reeds te Chemulpo aan land gezet, na een kort zeegevecht, waarhij de Russen de Warjag en de Korejec verloren. Deze troepen zul len spoedig met de Russische troepen aan de Yaloe-rivier slaags raken. De Russen toch zonden in Januari reeds belangrijke ver sterkingen naar de Yaloe-rivier, zouden deze nu zijn overgetrok ken en in Z. richting voortrukken. (Wordt vervolgd.) B.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 319