340 a. Kookg er eedschappen en transportmiddelen. Bij de le divisie marechaussee worden medegevoerd per brigade:: 23 kookpannetjes, nl. 1 bij elk man en 1 per dwangarbeider' verder 2 ledige petroleumblikken (voor het zetten van thee of kof fie) en 1 a 2 lantaarns, alles gedragen door één dwangarbeider. Bij de 2e en 3e divisie marechaussee, onder mijne bevelen, werden, ten behoeve van de gezamenlijke menage, medegevoerd per brigade 4 ledige petroleumblikken, 1 kleine braadpan, 2 losse houten bodems en 1 a 2 lantaarns, welke geheele vracht gedragen werd door den 3en drager van de per brigade ingedeelde tandoe. (.Door deze ver voerwijze blijven wat een voordeel is bij eventueele detachee ringen de kookgereedschappen steeds bij de brigades.) Hierbij is gerekend op 2 petroleumblikken voor de rijst, 1 voor vleesch of sajoer, 1 .voor koffie of thee, terwijl de kleine braad pan dient voor het gereedmaken van sambalan of voor het braden van vleesch. Rukken 2 of meer brigades uit, dan kan worden volstaan met 3 petroleumblikken per divisie. Bij de 2e en 3e divisie werden dus per brigade voor de berei ding van het eten medegenomen 4 petroleumblikken en 1 kleine braadpan, tegen 23 éénmanskookpannetjes en 2 petroleumblikken bij de le divisie per brigade. Bij tochten van langeren duur kan men bij gezamenlijke me nages echter geen gebruik ma,ken van petroleumblikken, daar deze het niet langer dan 14 dagen uithouden. Men is dan verplicht middelsoort kookketels mede te voeren. Bij mijne divi sie werden bij die gelegenheden medegenomen: 4 middelsoort kookketels en 2 kleine model braadpannen, terwijl dan in de kook ketels nog werden geborgen 4—8 petroleumblikken en 2 kleine buitenmodel braadpannen voor eventueele detacheeringen of ten gebruike in buitengewone omstandigheden: boschbivouak, nat hout e.d. Heeft men echter bij den trein op ruime schaal gebruik gemaakt van petroleumblikken als verpakkingsmiddel, zoodat men in staat is de blikken, waarin gekookt wordt, in geval van onbruikbaarheid door nieuwe te vervangen, dan is ook bij tochten van langeren duur de verpleging middels petroleumblikken te

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 354