386 Het velddienstvoorschrift bepaalt dat de gevechtstrein van elk korps zich aan den staart daarvan bevindt. Waarom de He afdeeling G. T. dan daar ook niet geplaatst? Waarom eigenlijk die splitsing in Ie en He afdeeling van den G. T? De bepaling van de gevechtsbatterij (6 stukken -f- 3 gekop pelde voorwagens) moge voor exercitiën noodig zijn, tegenover den vijand laten zich tal van gevallen denken, waarin de B. C. eene andere verdeeling van zijne gekoppelde voorwagens noodig oordeelt. Het gevechtsvoorschrift zelf geeft daarvan een voor beeld immers 69 bepaalt, dat bij achterhoedegevechten en bij terugtochten 1 of 2 gekoppelde voorwagens bij de batterij blijven. Ook het volgende geval laat zich denken: De infanterie heeft ondersteuning noodig bij den beslissenden aanvaltijd om munitie te verpakken is er nietde B. C. neemt dan zooveel gekoppelde voorwagens mede als hij meent noodig te hebben. Een ander voorbeeldDe batterij krijgt bevel om de verover de stelling te bezetten, ten einde vervolgingsvuur af te geven, of om aan een dreigend retour offensif het hoofd te bieden. Is de B. C. dan gebonden aan zijne 3 gekoppelde voorwagens? Waartoe dan eene splitsing van den G. T Zal die afscheiding ook doorgevoerd worden bij eene batterij van vier stukken? Bij de zes-stukken-batterij heeft de B. C. negen voertuigen onder zijn onmiddellijk bevel; bij eene van vier stukken kan toch evengoed hetzelfde aantal voertuigen door den B. C. geleid worden; dus dan de geheele G. T. bij destukken? Ik acht het bovendien geen bezwaar voor den B. C. om het onmiddellijk bevel te voeren over zes stukken met den geheelen G. T., aangezien toch steeds de C. G. T. (een officier) daarbij is ingedeeld. Nu toch de indeeling der batterij ter sprake is gekomen, zij nog het volgende aangeteekend Moet de reserve niet in versnelden gang de stukken kunnen volgen? De reserve-manschappen en paarden moeten thans in stap de batterij volgen, omdat op de voertuigen geen plaats is en de paarden aan de hand geleid worden door onbereden stukrijders. Naar mijne meening is het dringend noodig de reserve in snellen gang de batterij te doen volgen en wel om de volgende redenen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 400