388 Aangezien het niet in de bedoeling ligt thans de verschillen tusschen gevechts- en velddienstvoorschrift aan te geven, worden andere afwijkingen niet ter sprake gebracht. Hoog noodig is het, bij eene herziening van het velddienstvoorschrift, ook de artillerie daarin te kennen. Het onderdeel „rusten en halten" o. a. zal dan zeer zeker veranderd worden, voor zooveel de veldartillerie betreft Gekomen aan het negende hoofdstuk van het gevechtsvoor- schift der bereden artillerie, acht ik mijne taak geëindigd. Moge- het voorgaande eene opwekking zijn voor hen, die de ontwik kelde denkbeelden niet deelen, om de hunne daartegenover te plaatsen. Wij artilleristen bespreken onze reglementen, leidraden en voorschriften veel te weinig, zoodat daarin voorkomende tegen strijdigheden en afwijkingen van andere voorschriften enz. niet genoeg gemeengoed worden. R.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 402