- 402 baai als landingspunt gekozen ten einde achter de Taidong een operatiebasis in te richten. Pingjang is de sterkste plaats in N. W. Korea, door heuvels omgeven en gemakkelijk te verdedigen. De Taidong loopt aan drie zijden om de stad heen, heeft steile oevers en is 300 M. breed. Hier had in 1894 het eerste belangrijke treffen plaats. De Chineezen hadden toen ook daar hunne operatiebasis gekozen. De wegen van Seoel over Kai-soeng en Sak-riöng komen hier samen, terwijl er ook van Woensoen, waar de Japanners even eens troepen zouden hebben geland, een minder goede weg, in 1894 door de 3e divisie gevolgd, heen voert, over Yang-döken Söng-tschhön. De hoofdweg van Pingjang naar Witsjoe is wel beter, doch gaat bij Antsjoe door een défilé, dat gemakkelijk door een kleine macht te verdedigen is. Kleine gevechten tusschen Russische cavalerie en Japansche voorposten hebben in den omtrek van Pingjang reeds plaats gehad. De Russische cavalerie maakte waarschijnlijk deel uit van een cavaleriedivisie door de Russen van uit hunne stel lingen aan de Yaloe uitgezonden. (De afstand tusschen de Yaloe en Seoel bedraagt 250 mijl; intusschen zijn de Japanners ook begonnen een spoorweg aan te leggen van Seoel in N. richting.) Naar luid van berichten toch zouden de Russen voortgaan hunne troepen aan de Yaloe te concentreeren. De geheele 3e Oostsiberische tirailleur brigade (Regimenten 9 12), oorspron kelijk in de nabijheid van Port Arthur gelegerd, is naar de Ya loe opgerukt. Een spoorweg werd geprojecteerd van Port Ar thur naar Yongampo en beide plaatsen telegrafisch verbonden. Wat de troepenversterkingen uit Rusland betreft, zoo zullen daarvoor wel in de eerste plaats de legerkorpsen genomen wor den waartoe de beide brigades van de 31e en 35e infanterie divisie behooren. Dit zijn het 10e legerkorps van Charkow, militair district Kyew (9e en 31e infanteriedivisie), en het 17e legerkorps van Tula, militair district Moskou (3e en 35e infan teriedivisie). Tot nu toe werden alleen het 10e en het 15e legerkorps van Warschau (6e en 8e infanteriedivisie) genoemd als naar Oost-Azië te zijn vertrokken. Een Russisch legerkorps bestaat uit

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 416