417 le een paar half hooge schoenen, waarvan de zolen niet voor zien zijn van spijkers en een weinig om het voorstuk uitsteken. Ze zijn vervaardigd van leder en wegen 1.40 K.G.de hoogte be draagt -I- 18 c.M.het voorstuk reikt tot aan den bovenkant van den schoen, die gesloten wordt door een riem, gaande door zes vetergaten (figuur 21). 2e een paar lichtere schoenen van bruin waterdicht linnen, ge voerd met dril, en met lederen neus; gewicht 0.815 K.G. (figuur 22). Bij de lederen schoenen worden zwart lederen beenkappen gedragen, die van voren met veters worden gesloten. Het gewicht dier beenkappen bedraagt 0.485 K.G. (figuur 23). Engeland. De infanterist beschikt over twee paar rijgbottines (figuur 24), die gedragen worden met lederen beenkappen (figuur 25). In de koloniën worden die beenkappen vervangen door banden van donkerkleurige serge, die schroefvormig om het been worden gewonden (puttees). Het gewicht van dit schoeisel bedraagt 1.20 K.G.het gewicht -der beenkappen 0.30 K.G. Nederland. In Nederland ontvangt de infanterist twee paar lage lederen rijgschoenen, met lage kappen (figuur 26). Het gewicht van dit schoeisel bedraagt 1.2 K.G. per paar. Het overleder is gesneden uit licht, inlandsch, grauw pinkleder, dat smijdig en zacht is. De buitenzolen en achterlappen worden ge sneden uit gesmart, zwaar West-Indisch zooileder, de tusschen- zolen en binnen- en hakstukken uit gesmart inlandsch zoolleder of wel uit gesmart West-Indisch zooileder. De schoenen worden vervaardigd in lengteafmetingen van 25—33 c.M., iedere lengteafmeting verdeeld in vier breedteaf metingen, behoudens de lengteafmetiugen 32 en 33 c.M., waar van slechts 3 en 2 verschillende breedteafmetingen bestaan. In 't geheel zijn er dus slechts 33 verschillende tailles. De hoogte van den schoen, gemeten van af het grondvlak, be draagt van 15 tot 18 c.M. De schoen wordt gesloten met een riempje. Slobkousen of beenkappen worden door den Nederlandschen infanterist niet gedragen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 431