450 sectiën artillerie voor den strijd tegen den inlandschen vijand moeten worden opgericht, welke geheel zelfstandig door luite nants 1) moeten worden gecommandeerd en onmiddellijk onder het commando der veld- en bergartillerie moeten komen te staan. H. C. 1) Deze sectiën zullen natuurlijk van administratief kader moeten worden voorzien. Bij de eenige thans te Port de Kook bestaande zelfstandige sectie is dit niet aanwezig.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 464