460 Bij aankomst was C. W. in zeer goede conditie, de paardenarts, lid der jury, constateerde niets abnormaals. Behandeling bij thuiskomst: eerst laten drinken, toen laten stallen, vervolgens flink met koud water begoten, daarna droog gewreven en op stal gezet met 2 K.G. gaba en volop gras. De eetlust bleef normaal. II. De Sandelhout First werd door schrijver dezes getraind en gereden. Langen tijd heb ik geaarzeld mijn paard aan den afstandsrit te doen deelnemen, wegens het groot verschil in taille met de Au straliërs. First is een zeer nerveus paard, oud 10 jaar, hoog 1.27 M., slank gebouwd, doch zwaar gespierd met droge, thans nog gave beenen. Hij moet zeer rustig worden geredenzoodra de zenuwen de overhand verkrijgen is alle kans op succes verloren. In Juni 1900 winner van den afstandsrit Salatiga Willem I Magelang Djokja Klaten Solo, 165 K.M, waarbij als tempo gedurende de laatste 65 K.M. 30' draf op 10' stap werd gereden en slechts de laatste 4 paal in galop werden afgelegd, begreep ik, dat, wilde ik eenige kans op een prijs hebben tegen de Australische mededingers, ik mijn paard zou moeten gewen nen aan buitengewoon langdurige draftempo's, af en toe af te wisselen met enkele palen galop. Juist 3 weken vóór den afstandsrit begon ik de training; het paard was toen wel is waar nog in het geheel niet stelselmatig voorbereid, doch mijne paarden zijn gewoon minstens eenmaal 's weeks lang te draven {ll2 a 3/4 uur), waardoor ze zeer goed op adem zijn. Het gewone voeder, dat First gedurende de 4J jaar dat hij in mijn bezit is wordt toegewezen, bestaat uit 4 K.G. gaba en 25 K.G. gras, een voeder dat, wat het ration gaba betreft, aanmerkelijk verschilt van dat der troepenpaarden (21/2 K.G.). Ik vermeen te mogen aannemen, dat dit meerdere graan- voeder, in verband met den geregelden arbeid, veel heeft bijge dragen tot het verkrijgen van een uithoudingsvermogen als thans, na 4x/2 jarigen dagelijkschen dienst, werd getoond. De training heeft bestaan uit: 12 November 2 X Va uur draf op 10'stap. Afgelegde afstand 10 paal. 5 K.G. gaba. 13 November 3 X V2 uur draf op 10'stap. Afgelegde afstand 15 paal. 6 K.G. gaba.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 474