462 uur 4 K G. gaba verstrekt, vervolgens algeheele rust gegeven tot half twee, waarna het paard werd opgezadeld en aan de hand naar het punt van vertrek geleid. Mijn plan was zoodanig te rijden, dat ik in 4 uur Tjandi via Banjoe Biroe—Willem I (51 K.M.) zou bereiken, dan 10 minuten te rusten en op den terugweg (42 K M.) uit mijn paard te rijden, wat het zonder overnemen zou kunnen geven. Te 2 uur reed ik in draf af en bereikte Banjoe Biroe (15 K.M.) in 65 minuten zonder in stap over te gaan. Het weggedeelte Banjoe Biroe Ambarawa, zich daartoe uitstekend leenende, werd in korten galop (300 M. per min.) in 10 min. afgelegd, waarna de lange Ambarawa- helling werd opgestapt. Yan de zware hellingen in den grooten weg Bawen Tjandi werd gebruik gemaakt om te stappen; galop werd niet gere den. Juist 8 paal vóór Tjandi ontmoette ik It. Boon, die i/2 uur vóór mij was vertrokken en die mij dus nu 6 paal voor was. Ik begreep daaruit, dat ik niet alleen niets gewonnen, doch zelfs iets op mijn voorganger was ten achter geraakt, hield daarom te Tjandi slechts 4 min. rust, waarbij het hoofd van het paard werd nat gemaakt en First 1/2 emmer water dronk. Aan het beslag mankeerde niets; te 5 uur 58 werd de terugreis aan vaard. Het was vol dag geworden, zoodat ik de palen tellen en gunstige weggedeelten tot galop kon bezigen. Be na mij afgereden ruiters ontmoette ik op zoodanige punten van den weg, dat ik kon nagaan op hen veel winkans te hebben (ten op zichte van Cake Walk faalde de berekening door eene verande ring in het tableau van afmarsch, waarvan ik onkundig was geble ven). Yan uit Tjandi reed ik in één draf door, hellingen werden opgegaloppeerd en afgedraafd; in het le uur werd 18 K.M. afgelegd. Te Bawen kreeg ik inlichtingen, dat mijn voorganger juist 20' vóór mij was voorbijgegaan, zoodat ik reeds meer dan de voorgift had ingehaald. Dientengevolge werd gedraafd tot 4 paal vóór het eindpunt, waarna een galop van 3 paal. Yan de laatste paal werd 5 min. gestapt, omdat ik in ren wenschte binnen te komen; te 8 uur 33 werd Salatiga (sociëteit) bereikt. Laatste 42 K.M. in 2 uur 35 minuten. Gedurende den ganschen rit was ik niet uit den zadel geweest, uitgezonderd te Tjandi. Bij aankomst was het paard in zeer goede conditie; na 10 minuten te zijn rondgeleid, waterde het en be-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 476