466 dageerd. (Aan bandageeren wordt door velen en terecht zeer veel waarde gehecht, de beenen worden gedurende de trai ning en het effort zelf werkelijk daardoor beschermd; men wake echter voor sterk binden en denke aan den bloedsomloop!) 8 November: Eerste oefeningsrit, 27 K.M., waarvan 8 langs een sterk geaccidenteerden weg. Tempo 20' draf op 10' stap. Tijd 2 uur. Tempo draf steeds ongeveer 275 M. in de minuut. 15 November: Tweede oefeningsrit, 37 K.M. Tempo als boven. Tijd: ruim 3 uur. 22 November: Derde rit. 50 K.M, in 41/2 uur. 29 November: Vierde rit. Tempo 30' draf op 10' stap, laat ste tempo 45' draf op 10' stap. Afstand 37 K.M. Tijd 2 uur 52 minuten. Bij de keuring der paarden door de jury, vóór den afstandsrit, werden eenige kleine schavingen onder het zadel opgemerkt; deze werden vóór het afrijden flink met vaseline ingewreven en waren bij thuiskomt niet verergerd. Vóór den rit werd te 12 uur 's nachts 2 K.G. gaba gevoederd, te 3 uur werd opgezadeld en te 3 uur 30' afgereden. 5 uur 34' aankomst te Bawen (25 K.M.), 7 uur 25' te Tjandi (51 K.M.); 7 u. 25' 7 u. 35' rust, waarbij eenig gras en water werd verstrekt. Terug te Bawen 9 u. 30'; daar wederom 10' rust; 10 u. 40' aankomst bij den eindpaal. Totale tijd7 uur 10 min. Gewicht bij aankomst 99x/2 K.G. Afname 3x/2 K.G. Gedurende het eerste gedeelte van den rit werd regelmatig 30 min. draf op 10 min. stap gereden, in stap steeds naast het paard loopende. Na de rust te Tjandi kon niet meer zoo regelmatig worden gereden, daar zich geringe sporen van vermoeidheid voordeden; herhaaldelijk werd het draftempo met een eindweegs vlotten galop onderbroken, wat het paard blijkbaar opfrischte. Behandeling bij thuiskomst: Water en gras werd onmiddel lijk verstrekt, de beenen werden behandeld als boven is aange geven, 2 uur na thuiskomst werd 1 K.G. gaba gevoederd. De eetlust was vrij goed.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 480