467 De hartslag was bij thuiskomst zeer goed te noemen; de laatste kilometer werd in meer dan vlotten galop afgelegd. Bij den proefrit, den volgenden morgen, was Bob opgewekt en krachtig; ook de rug had zich uitmuntend gehouden. Y. Bij de training der Australische merrie Starlight (hoog 1.52 M., gewicht 79 K.G., eigenaar luitenant Pitlo) werd met kleine afwijkingen gevolgd het schema indertijd door majoor Posno in dit tijdschrift aangegeven, zoodat, beginnende met een tempo van 10 minuten draf op 10 minuten stap, na 6 weken een tempo van 30' draf op 10' stap was bereikt. Het ration gaba werd geleidelijk van 5 tot 9 K.G. verhoogd, met 30 K.G. vooraf gedroogd gras. Door eene verwonding kon de merrie in de voorlaatste week vóór den afstandsrit niet wor den gereden; in die week werd ze dagelijks, uitgezonderd 2 rust dagen, gedurende l1j2 uur gelongeerd. Het tempo van draf bedroeg 300 M., van stap 100 M. in de minuut. De eigenaar was zelf zoodanig getraind, dat hij een kwartier achtereen in draf naast zijn paard kon loopen. De afstandsrit zelf werd in het tempo 30' draf op 10' stap afgelegd, in stap steeds naast het paard, lange hellingen afwaarts in draf eveneens afgezeten; na den eersten draf van 30 minu ten werd met het paard aan de hand nog 15 minuten doorge draafd, daar de duisternis en de toestand van den weg (zie weg- beschrijving Salatiga Banjoe Biroe), met zijne hellingen, groote keien en gladde bruggen, dit minder goed te paard toelieten. Te Tjandi werd 20 minuten gerust, het paard gedrenkt en met jenever geheel afgewreven, tevens werd eenig gras verstrekt. Op den terugmarsch werd in Bawen wederom 15 minuten rust genomendaar lt. Pitlo vóór Tjandi de vóór hem afgereden ruiters ontmoette, kon hij nagaan, dat de kans op een prijs voor hem vrijwel verloren was gegaan en reed hij toen in kalmer tempo 7 a 8 paal per uur) huiswaarts. Galop werd alleen gereden ongeveer 1 K.M. vóór binnenkomst te Tjandi en 1 K.M. bij binnenkomst te Salatiga. Dit paard kwam in bijzonder goede conditie aan den eindpaal. Behandeling bij thuiskomst: Onmiddellijk afwrijven, een weinig drinken, in den stal geheel drooggewreven met jenever en ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 481