471 (93 K.M.), met dien verstande, dat aan den rit RouenDeauville alleen deelnamen 32 paarden, die den afstand Parijs Rouen den dag te voren hadden afgelegd. De winner reed 85 K.M. in 4 uur 14 min. 20.07 K.M. per uur; de 10e aankomende in 4 uur 28 minuten, verschil dus slechts 14 minuten. De 4e aankomende (4 uur 21 min. 30 sec.) liep geheel ongetraind mede en was 3 maanden vóór het effort nog trompetterspaard. Slechts enkele paarden bevonden zich den volgenden dag in 'goeden toestand, onder hen de prijswinner; vele waren bij de keuring geheel stijf, 2 paarden werden doodgereden. Bij een daarvan had de eigenaar zich van zijne mededingers (allen reden te gelijk af) losgemaakt, door met een tempo van 25 a 26 K.M. per uur (416 M. per minuut) weg te galoppeeren dit paard viel 5 K.M. van het eindpunt neer en was toen zijne mededin gers ruim 112 uur voor. Slechts met kunstmiddelen (doping) ge lukte het dit dier nog naar den eindpaal te sleepen, waar het een uur daarna stierf. Een zeer lang parcours (Sedan Brussel en terug) werd door luitenant Bausil op Midas (tevens winner van Paris—Deauville) afgelegd, 400 K.M. binnen 50 uur. De beide paarden, die dezen rit volbrachten, waren zeer zorgvuldig geoefend, steeds te zamen en daardoor zeer aan elkander gewend. Zij werkten gemiddeld 5 uur per dag, tempo van draf 220 M. per minuut, bij klimmen iets minder, bij dalen iets meer. Bij den rit zelf werd 10V211 K.M. per uur afgelegd, veel naast het paard geloopen, de draftempo's niet langer dan 4 6 K.M.; het eindpunt werd in 48 V2 uur bereikt, beide paarden kwamen in uitstekende conditie aan. Een dergelijke groote proef werd op Java nog niet genomen. Wel volbracht de 2e luitenant der cav. Philippi eenige jaren geleden op een Sandelhout een afstandsrit van Salatiga naar Batavia, doch deze proef werd niet genomen ten einde een record voor den afstand te scheppen. Ik houd het echter voor zeker, dat het mogelijk zou zijn met eene goede geheel geacclimatiseerde Australische poney of met een buitengewoon goeden Sandelhout onder licht gewicht, bv. van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 485