495 geschut werd aangebracht. Toch schijnen de Japanners een der gelijke onderneming zelf nog te gewaagd te vinden, met de vloot te Port Arthur in de onmiddellijke nabijheid. Eerst moet deze vernietigd of in de haven opgesloten zijn, vandaar dat weder herhaaldelijk aanvallen op Port Arthur werden ondernomen. Omtrent den op blz. 397 aangestipten aanval op 10 Maart de volgende bijzonderheden. Zes Russische torpedobooten ontmoetten om half vijf 's mor gens ten Z. van het Liautieschan voorgebergte een Japansche torpedoflottielje. De Japansche torpedojagers Asaschio, Kasumi en Akatsuki naderden tot op korten afstand. In het gevecht dat zich ontspon bekwamen de laatste schade, terwijl de Rus sische torpedobooten terugkeerden. De Japanners hadden 9 gewonden en 7 dooden. Aan boord van de Akatsuki werden door het stukschieten van een stoomleiding door den ontsnap penden stoom vier machinisten gedood. De Russische verliezen worden niet opgegeven. Een tweede Japansche torpedoflottielje ontmoette om zeven uur twee Russische torpedojagers, die werden ingesloten. Een er van ontsnapte, de ander, de Steregusci, werd onklaar geschoten, geënterd en aan den torpedojager Sa- zanami met een kabel bevestigd. De kabel brak echter, waar na de Steregusci zonk. De No wik en de Bajan kwamen de torpedojagers te hulp, doch trokken zich voor het opdagende Japansche kruisereskader terug. De Japanners hadden 3 dooden en 3 gewonden, terwijl volgens Russische berichten ook een Japansche torpedoboot door een Whitehead torpedo van de Ylastnji in den grond werd geboord en de Takasago door een granaat werd getroffen. Van de Steregusci werden vier man gered aan boord van de Sazanami. Overigens werden dien dag aan Russische zijde in totaal 6 officieren en 31 man gewond en 3 man gedood. Na afloop van het gevecht bombardeerden de Japanners Port Arthur en Talienwan. Het eerste geschiedde door indirect vuur en richtte weinig schade aan. In de tweede plaats werden eenige gebouwen, waaronder het quarantainestation te Sjansjantao, vernield. In den nacht van 21 op 22 Maart naderden Japansche torpedobooten opnieuw Port Arthur, doch werden door de zoek lichten ontdekt en verdwenen. In den morgen van den 22en

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 511