499 plaatselijk weer shikaris aan, die afkomstig zijn uit de streek waar de operatiën zullen worden gevoerd. Hunne verslagen wor den gezift en gewaardeerd naar zij 't verdienen en ten slotte een richting gekozen zoowel in verband met deze berichten als met het jaargetijde of de toevallige weersgesteldheid. Tijgers hebben water noodig en 't zou onzin zijn naar een streek te gaan waar dat noodige element ontbreekt. Zoo kan 't gebeuren dat ergens, waar water en wildernis is, tijgers zijn in het eene jaargetijde en in 't volgende niet, omdat er te weinig regen is gevallen. Er is veel kennis van zaken voor noodig om iemand in staat te stellen de waarde van die verschillende berichtgevers tebe- oordeelen. De een overdrijft gauw en ziet twee tijgers waar er maar een is, of in een luipaard een grooter dier. De ander is nauwgezetter en onderzoekt, door de indrukken van klauwen te meten met een stukje droog gras, dat hij bij zich houdt, of de sporen op elke plaats door meer dan een dier zijn gemaakt. Hij moet daarbij in staat zijn den indruk van een voorpoot van dien van een achterpoot te kunnen onderscheiden. De voorloopige verkenning kan een maand, doch ook meer of minder duren, naar 't meevalt. Zij is van groot belang, want veel hangt daarvan af. De tijdduur van zoo'n expeditie is niet onbeperkt; jaargetijde, beschikbare tijd van den jager stellen grenzen. Naar tijgers moet gezocht worden in het heete jaar getijde, wanneer de warmte en de aanwezigheid van water hunne zwerftochten beperken en de bladeren van bosch en struikge was genoeg gedund zijn om de dieren aan 't gezichten 't vuur van den jager bloot te stellen. Yalt de regentijd in, dan ver spreiden zich de tijgers en de indrukken in den grond worden door 't water opgevuld en uitgewischt. Er kan hier niet genoeg nadruk worden gelegd op een zorg- vuldigen verkennings- en kondschapsdienst door bekwame speur ders, die inlichtingen inwinnen omtrent de plaatsen, waar de tijgers verblijf houden, en soms heel nauwkeurig te weten komen waarheen deze hunne nachtelijke strooptochten richten. Is er omgekeerd in een streek niets te jagen, dan verspilt de jager geen tijd met eigen speurtochten, maar kan dadelijk naar wat anders uitzien.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 515