566 cirkel, om en op 2 K.M. afstands van Wolvekraaldrift gevormd- In den loop van den dag stonden de Engelsche troepen om het leger van Cronjé. Omtrent de uitvoering valt het volgende te vermelden. 1) De Boeren 4500 man, vier 7l!2 c.M. Krupp kanonnen en 2: Maxims—stonden op beide oevers van de Modderrivier; de hen omringende Engelschen waren 17000 man met 48 vuurmonden sterk. Om 61/2 uur v.m. opende de artillerie der 6e divisie (76e en 82e- batterij) van de Gunhill het vuur op het Boerenlaageronge veer een half uur later ontwikkelde zich de 6e divisie, met 5 batterijen op den Z. oever—de linkervleugel voorwaarts van de Gunhill tot een frontaanval tegen de langs den rivieroever opgestelde Boeren; twee bataljons der divisie gingen, meer O. waarts uithalend, in het rivierdal vooruit om 's vijands linkerflank aan te vallen. Op 750 M. werd het vuur door de Engelschen geopend. Om 71/2 uur v-m- wer(i de artillerie op Gunhill versterkt door de 65e rijdende batterij (9e divisie). Deze richtte haar vuur op de Boeren op den Z. oever. Tegelijkertijd werd links van de 6e divisie de 3e brigade (Hooglanders) der 9e divisie ontwikkeld, de bataljons in de volgende orde achter elkaarArgyll and Sutherland High landers (A en S), Royal Highlanders (Black Watch), Seafort High landers (S). Op een afstand van ruim 2 K.M. van de Boerenstellingen mar cheerde de brigade van af de bivouakplaats in colonne met éénen (eendenmarsch), met 4 passen afstands van man tot man, tot de voorsten ter hoogte van de Gunhill kwamen, waarop links front werd gemaakt en de geheele brigade, uitgezonderd twee com pagnieën Seaforth's die achter den linkervleugel opgesteld wer den—in één lange dunne linie, zonder ondersteuningstroepen en reserven, over de open vlakte naar de Boerenstellingen oprukte. Op ruim 1500 M. van die stellingen kregen de Engelschen geweer vuur; de voorwaartsche beweging werd voortgezet zonder het vuur te beantwoorden. Toen de Argyll's en Sutherlands ter hoogte van de 6e divisie kwamen, schoven zij in de tirailleurlinie van 1) The work of the 9th Division. iMaj. gen. Sir H. E. Colvilleen Militiir Wochen- blatt No. 109 van 1903.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 582