614 eene kleine hoeveelheid salicylzinkpasta in een busje. Dit alles opgerold tot een klein pakje in eene waterdichte stof (perkamentpapier) en opgeborgen in het zakje, daarvoor ge maakt in de attila. Yan te voren steriliseeren zou niet behoeven, daar met het openmaken, aanvatten of het binnendringen van stof (zelfs van een miertje) de inhoud asteril zal worden. Het salicylzinkpasta zal gebezigd kunnen worden bij kleine voetwonden en schrijuingen. Bij alle oefeningen het pakje mee te nemen. De manschap pen zullen hierdoor in de gelegenheid zijn zich ten allen tijde een voorloopig verband aan te leggen. Ransel. De manschappen namen bij de gehouden oefeningen liever den ransel mee, dan den veldzak gedragen op den rug, op de manier van den ransel. In den ransel bleven enkele meegenomen kleinigheden, als wat tabak bv., droog, ook al werd er vrij lang in den regen gemarcheerd. Bij rusten kon de ransel gemak kelijk losgegespt worden. Een veldzak van waterdichte stof (zoo als op Atjeh gebruikt wordt) weegt minder en zal beter voldoen. Schoenen. Wat betreft de schoenen, merkte ik het volgende op Bij het begin van oefeningen, en daar waar gedurende de oefeningen hiervoor gelegenheid was, maakten verscheidene schoenendragenden hunne schoenen flink nat om het leer soe pel te krijgen en te houden. Ook zag ik schoenen, die van te voren flink met vaseline waren ingewreven. Zij, die geen van beide middelen toepasten, hadden bij groote oefeningen na eenigen tijd dikwijls last van knellingen op den voet, waardoor voetwonden ontstonden. Gevolgenvermindering van het marsch- tempo en vaak achterblijvers. Enkele inlandsche fuseliers tiok- ken dan wel eens de schoenen uit, om het marschtempo niet te verminderen. De schoenen sluiten niet passend om de enkels, waardoor bij het overtrekken van kali's gemakkelijk zand of steentjes bin nendringen. Zeildoeksche schoenen van goede qualiteit en van hooger model dan de tegenwoordige model-schoen zullen beter voldoen. Deze schoenen blijven soepel, voegen zich beter naar den vorm van den

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 630