71 XXIV. Staatkunde en staatsrecht. Staathuishoudkunde. Statistiek. De vervulling van Nederlands plicht jegens Indië. (I. Gr. Febr.) Hulp aan Indië. (I. G. Febr.) XXV. Verschillende onderwerpen. La vie militaire dans une place de guerre lorraine aux XVIIe et XVI He siècles. (R. Int. Nov.) Casualties among officers in war. (J. U. S. I. Jan.) The value of imagination in peace and war. (U. S. M. Febr.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 673