78 XXIII. Geschiedenis. Aardrijkskunde. Land- en vol kenkunde. Mededeelingen omtrent eene ontworpen expeditie naar de binnenlanden van Nieuw-Guinea. Over de expeditie Wichman in Nieuw-Guinea. (T. Aardr. Gen. Maart.) Onderwijs in de aardrijkskunde der koloniën. (T. Aardr. Gen. Maart.) Souvenirs de Tunisie et d'Algérie. (S. M. 15 Mars.) XXIV. Staatkunde en staatsrecht. Staathuishoudkunde. Statistie k. De hoofden op Java. (I. G. Maart.) XXV. Verschillende onderwerpen. Unsere Militarmusik. (J. b. Marz.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 680