81 XI. Artilleriemater ieel. Handvuurwapenen. Blanke wapenen. Bewertung der Bewaffnung im russisch-japanisclien Kriege (J. b. Aprilt. Le vanadium. Vervolg. (R. d'Art. Mars.) Ueber die Bewaffnung der Rus sen und Japaner (Scliw. B. Marz.) XII. Ballistiek. Ueber ballistische Apparate. Slot. (Mitth. Heft 3.) XIII. Technische dienst der genie. Militaire en burger lijke bouwkunde. Uebersicht der in den Jahren 1902 und 1903 im technischen Militar- komitee auf dem Gebiete des Genie- und Pionierwesens durchgefiihrten Yersuche. (Mitth. Heft 3.) Zur Bekiimpfung der Mauerfeuchtigkeit. (Mitth. Heft 3.) XIV. Militaire gezondheidsleer. Geneeskundige dienst. Veeartsenijkunde. Sanitatskunde. (Schw. B. Marz.) XV. Remonteering. Uitwendige paard e n ken ni s. R ij kun st. Sport. Enkele algemeene beschouwingen omtrent de Xederlandsche paarden fokkerij. Vervolg. (P. Xo. 14.) Beschouwingen ontleend aan en in ver band met het verslag van den landstalmeester Dr. Grabensee te Celle „Zur französischen Pferdezucht". (P. No. 14.) Een vermeldingswaardige stal. (P. No. 15.) Ueber das Reiten. (Schw. B. Marz.) Overgang van droog voer op gras (P. No. 16.) Witgeboren schimmels. (P. No. 16.) Etude sur les races chevalines du Soudan frangais. (R. d. C. Mars.) L'art de con- duire. (R. d. C. Mars.) Brieven over het rijden bij de bereden artillerie. (M. S. April XVI. Marine. Zeetactiek, enz. The colour of warships. (U. S. M. April.) Some remarks on screw pro pulsion for war-ships. (J. R. U. S. Febr.) XVHI. Internationaal recht. Oorlogspolitiek en oorlogsgebruiken. De herziening der Conventie van Genève. (M. S. April.) Short service training of reserve officers on the german system. (J. R. U. S. Febr.) XIX. Militair onderwijs. Militaire opvoeding en oplei ding. Gymnastiek. Schermen. Sport. Instruction des officiers au moyen du jeu de la guerre, des exercices

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 685