Teekefungen, zooals zg ia de teelcewxaal vervaardigd worderv. Plaat VI. De beelden op de verschillende voor eene Icaart gebruikt wordende steef ten Het achtereenvolgens drukken der verschillende kleuren eener kaart G MERAPI G.MERAPI \Bandoeng G.MERAPI G.MERAPI G.MERAPI G.MERAPI Lith. Top.Bur. Bat.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 701