Kaart voji dm. Boven Doesoen s-Be 'bik," 'T-ejok Hjaring Poeroèh Boedjak Ma.l drt MoearajLaoeng 'Ma tfoenjoeng doening Moejxra Teuseh h1500000. <9. LU,. K" G. Kilff C' Bataria. Ind. Mil. Tijdschrift. Aft. 1.1904. Plaa± X

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 709