56 Uit de voorgaande uiteenzetting van het tactisch systeem dei- Boeren blijkt duidelijk de eenheid van gedachte en de volledigheid, die het kenmerkten; alles hield verband met elkander, logisch is tot het uiterste doorgedacht. Er is geen sprake van het lapwerk (samenstelling uit verschillende methoden en tradities), dat de tactiek der Europeesche legers kenmerkt. Er valt niet aan te twijfelen of de grondbeginselen van het Boerensysteem zullen die van de tactiek der toekomst zijn. Deze laatste oorlog heeft de onbetwistbare meerderheid dei vuurwapenen boven alle andere in het licht gesteld. Heeft men zulks eenmaal erkend, dan moeten, logisch redeneerend, alle gevolgen daarvan aangenomen worden: het gebruikmaken van het terrein, de verspreide orde, de algemeene bewegelijk heid en het individueel initiatief. In de toekomst zal hij overwinnaar zijn, die den moed heeft dit alles in toepassing te brengen, de verouderde wapenrusting weg te werpen en zijn geheele vertrouwen te stellen in de wapenen van het heden en de toekomst. {Worclt vervolgd). v- D'

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 72