68 mob. colonne kon zich dadelijk inschepen. Gedurende den nacht viel te Pasir Poetih niets bijzonders voor. In den namiddag van den 31en Maart vertrok ook dit gedeelte der expeditionaire troepen naar Seroewaij. Nabij dezen post gekomen werden zij nog even van den linkeroever beschoten, doch zonder nadeelige gevolgen. Den len April werd rustdag gehouden en toebereidselen gemaakt voor het gevecht, dat den volgenden dag bovenstrooms zou plaats hebben. (Slot volgt.) J. H. Dibbetz.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 84