INHOUDSOPGAVE. (Afl. 1 t/m 6.) De viering van bet 75 jarig bestaan der Koninklijke Militaire Academie; door ReünistBlz. 1. Opvoedkundige beschouwingen over recrutenopleiding; door Ducimus15 en 131. Wat leert ons de Zuid-Afrikaansche oorlog? X, XI, XII en XIII. Vervolg van blz. 990 van den vo- rigen jaargang, met plaat XI t/m XIII; door v. d. B. 36, 217, 372, en 559. De expeditie naar Tamiang, 1893; door J. II. Dibbetz, kapitein der infanterie. Met plaat I t/m V, XIV en XVn 57 en 250. De Timoreezen in ons leger; dour J. Hildering 69. Kort overzicht betreffende de samenstelling en de verveelvuldiging van topografische kaarten in Ned.- Indië; door J. B. Snepvaugers. Met plaat VI. 105 en 189. Onze strijd in de Boven-Doesoen (Ceutraal-Borneo); door B. H. Franssen Herderschee. Met plaat VII t/m X en twee bijlagen119 en 321. Over uniformen en de kleur der veldtenue; door X. 156. Het verlichte geweer M. 95 P. M.door J. C. C. Nijland168. Cavalerie in den regentijd; door v. R179. Een en auder naar aanleiding van de bespreking eener brigade-oefening enz door O. II. van Riet schoten. (I. M. T. Nos 11 en 12 jaargang 1903); door O211 en 363. Sabang en de havens aan de straat van Malaka; door W. B. Oort„231. De opleiding, hoogere vorming enz. van den Russi- schen en den Japanschen officier; door v. E. A. Rusland264. B. Japan354.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 9