86 V. De sectiecommandanten zijn geheel, de pelotonscomman danten ten deele bekend met de schietvaardigheid hunner onder hebbenden. En nu de nadeelen. Om de waarheid te zeggen weet ik er geen, tenzij men zou willen aannemen dat onze compagniescommandanten niet voor hunne taak berekend zijn. Dan echter ware alle opleiding en oefening nutteloos. H. C. K.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 100