93 B/7 O co n 525/1. 7) 526/1. C/1 011. D 126/1. 152/3. D/l 84/0. D/D 113/4. E 71 F 22/1. F 74/1. n 143/1. F/1 9/1. F/2 9/1. F/2 80/1. F/2 145/1. G. 55/1. G/3 60/1. G/3 72/2. G/3 95/3. H. 17/1. 71 44/3. 64/0. I. 7. 111. 55/1. Far-re. Coup d'oeil sur la guerre sud-africaine. Villebois-Mareuil, Colonel de. Au Transvaal. Carnet de campagne. Wrangel, E. Freiherr von. Mit den Buren gegen Albion- Alex. Luitenant-generaal J. B. vau Heutsz. Geer, Dr. van. Memorie betreffende de officieren van het Nederlandsch Indische leger. Lehnert. Handbuch fiir den Truppenführer, neubearbeitet von Immanuel. Bedenkelijke toestanden (overdruk uit de Mil. Speet. 1904). Annual report (second) on the military forces. Parlement Australia. Officieele postgids 1904. Francois, von. Feldverpflegungsdienst bei den höheren Kom- mandobehörden. Caldwell, Robert. The prevention of disease in armies in the field. Schat P. Surra-onderzoek in Ned.-Indië Burg Dr. C. H. v. d. De voeding in Ned.-Indië. Burg Dr. C. H. v. d. Atlas met graphische voorstellingen van de chemische samenstelling van 267 voedingsmiddelen in Ned.-Indië, en van de stofwisseling in Ned.-Indië. Don A. en Woude. Th. W. v. d. Het boek van den alcohol. Tallon, Cap. P. La campagne anti-alcoolique dans l'armée. Weijerman, A. W. E. Geschiedkundig overzicht van het ont staan der spoor- en tramwegen in Ned.-Indië. Eichhorn, Dr. Phil. G. Die drahtlose Telegraphie auf Grund eigener praktischen Erfahrungen. Beaujean, C. Telegraphie sans fil et son utilisation militaire. Clément, G. L'automobilisme au point de vue militaire. Gilbey, Walter. Horse-breeding in England and India and army horses abroad. Quadekker, C. A. L. Paardenrassen. Prachtwerk naar Eerlemans. Wrangel, Graf C. G. Taschenbuch des Kavaleristen, enthal- tend die Grundlagen der Pferdekunde. Beknopt overzicht van proeven en oefeningen welke in het jaar 1903 bij het wapen der artillerie hebben plaats gehad. Feber, B. J. A. en Everdingen G. G. v. Handleiding tot de kennis der artillerie voor de cadetten van dat wapen. Afdee- ling Techniek, hoofdstuk IY. Draagbare wapenen en muni tie der handvuurwapenenmet een atlas van NX platen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 107