97 R E. 34/1. Aanwijzing, inrichting en onderhoud van het snelvuurposi- tiegeschut (vervolg). B/H 29/1. Yoorschrift schermoefeningen met de sabel. 52/2. Yoorschrift voor de verpleging van het veldleger in tijd van oorlog. n 72/3. Bepalingen betreffende de verstrekkingen, de bewaring, het onderhoud en de inlevering van kleeding- en uitrusting stukken van miliciens (tweede gedeelte). EK. 13/3. Ruiterschool te voet. Cavalerie. 77 19/3. Pelotonschool te voet. Cavalerie. 71 41/2. Exercitiereglement veld- en rijdende artillerie. I. School te voet. A. 1903. 77 49. Reglement op den inwendigen dienst der cavalerie. R/L. 52/1. Exercitiereglement bereden artillerie; ontwerp-voorschrift op leiding personeel 1903. R/T. 27 '1. Feldbefestigungs vorschrift. R/U. 15. Mountain artillery training 1902. 77 15/1. 1903. R/V. 38/1. Règlement de manoeuvre de l'artillerie de campagne (2 deelen). 77 44/1. Instruction générale sur les manoeuvres. R X. 10. Instruction für die Generalstabsreisen. 77 11. Wirtschaft im K. u. K. Heere. R/Z. 4. Felddienstordnung 1904 (Zwitsersche). 77 4/1. (fransche tekst). S/1 13. Encyclopaedie van Ned.-Indië, afl. 38. 77 22. Woordenboek der Nederlandsche taal, deel YI afl. IV en V en deel IX afl. I. 77 42/1. Höfler, R. Untersehiede zwischen der bisherigen und neuen militarischen Rechtschreibung. 77 57/1. Nuyens A. Nuovo dizionario italiano-olandese e olandese- italiano. Conriguardo specialo alle espressioni teenici del commercio, delle scienze, dell' industria, delle arti, della politica etc. 96/1. Meinsma J. J. Babad tanah Djawi, le stuk, bezorgd door Dr. A. C. Yreede. 119. Meerwaldt J. H. Handleiding tot de beoefening der Batak- sche taal. S/2 15. Dictionnaire militaire, ail. 20. 46/1. Joindre, Gênéral Le. Petit guide pour les tirs collectifs et les formations a faire prendre par l'infanterie. Dl. I, 1905. 1

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 111