mate opgelegd (1000 patronen per geweer van de vredessterkte),. doch fabrieken tot aanmaak van wapening en munitie ontbreken in Australië; men is dus geheel afhankelijk van den geregelden toevoer uit Engeland. Bij de batterijen zijn nog slechts een onvoldoend aantal voorwagens en geen caissons; korps- en ver- plegi'ngstreinen bestaan nog niet. Kleeding- en uitrustingstukken zijn ook niet in voldoende getale aanwezig, zelfs niet voor het leger op vredesvoet. Dit alles zou door aankoop te verhelpen zijn, doch de gelden die daarvoor op de begrooting worden gebracht worden slechts voor een klein gedeelte toegestaan, hoewel de Legercommandant de aan schaffing van het materieel als de meest dringende eisch beschouwt. Thans kunnen we nagaan, waaruit het leger volgens de orga nisatie zal zijn samengesteld en behandelen we achtereenvolgens veldleger, districtsreserves en garnizoenstroepen. Veldleger. Het veldleger bestaat uit 3 infanterie- en 6 bereden infante rie- (Light-Horse) brigades. Ieder der brigades zal met artillerie en hulpwapens en diensten in oorlogstijd één tactisch geheel vormen; brigadestaven zijn nog niet gevormd. De brigades zullen als volgt zijn samengesteld: Infanteriebrigades staf, 4 regimenten infanterie a 8 compagnieën, 3 batterijen veldartillerie a 4 stukken, 1l-2 compagnie genietroepen te voet, verplegingstrein (Infantry supply column), geneeskundige dienst: 5 officieren van gezondheid, nl. 1 per regiment en 1 bij den staf, 1 paardenarts, 1 Infantry bearer company, 1 veldhospitaal. Bereden (Light Horse) Brigades: staf, 3 regimenten bereden infanterie a 4 eskadrons, 1 batterij veld (rijdende) artillerie h 4 stukken,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 166