153 1 sectie bereden genietroepen, verplegingstrein (Light Horse supply column), geneeskundige dienst: 4 officieren van gezondheid, nl. 1 per regiment en 1 bij den staf, 2 paardenartsen, 1 mounted bearer company, en per 2 brigades: 1 veldhospitaal. De infanterie bestaat dus uit 12 regimenten. Deze zijn op vredesvoet sterk: staf (waaronder waarschijnlijk alle officieren) 29 8 compagnieën a 60 man 480 te zamen 509 Op oorlogsvoet zijn de compagnieën dus ±120 man sterk. De infanterie is bewapend met het'303 Lee Enfield magazijn geweer; het getal '303 geeft de lading cordiet (rookzwak kruit) aan. Tien der infanterieregimenten waren op 31 Mei 1903 geheel cp de begrooting gebracht en voor 9/10 der vredessterkte voltallig, twee der regimenten bestonden nog uit volunteers. De bereden infanterie (Light Horse) behoort te bestaan uit 18 regimenten a 4 eskadrons. 1 eskadron op vredessterkte bestaat uit: staf (off. en onderoff.) 8 man 4 troops a 16 man 64 totaal72 man Op oorlogsvoet is de sterkte dus (72 -|- 64) ±136 man Het regiment op vredesvoet bestaat uit: staf4 man 4 esk. a 72 man. 288 totaal292 man De bewapening is dezelfde als die der infanterie; de paarden zijn het eigendom der manschappen; of inderdaad de paarden in voldoende getale aanwezig zijn is mij uit de geraadpleegd© gegevens niet gebleken. Op 31 Mei 1903 waren slechts 10 der regimenten op 3/4 der vredessterkte of sterker, één der regimenten (Tasmania) bestond slechts uit volunteers, de overige regimenten bezaten nog slechts een geringe sterkte en waren daarom ook niet geheel op de Dl. I 1905. 12

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 167