154 begrooting 1903/04 gebracht (de begrootingen loopen van Juni tot Juni). Bij twee der regimenten was per eskadron een sectie machinegeweren ingedeeld; de bedieningsmanschappen zijn be grepen onder de sterkte der eskadrons. Op de begrooting 1904/05 is voorgesteld de aanschaffing van 2 pompoms en 18 machinegeweren, blijkbaar bestemd voor veldgebruik; waarschijnlijk moeten deze laatste dienen tot be wapening van de machinegeweersectiën, die dan tot nu toe nog slechts op papier zouden bestaan. Veldartillerie. De veld (rijdende) artillerie bestemd voor het veldleger moet op vredesvoet bestaan uit 3X3 6X1 15 batterijen a 4 stukken, d.z. 60 stukken, waarvan 36 bij de infan terie en 24 bij de bereden brigades. In oorlogstijd wordt het aan tal stukken bij de onbereden troepen uitgebreid tot 48; blijkbaar krijgt iedere infanteriebrigade er dan één (nog nieuw te for- meeren) batterij bij, terwijl de batterijen bij de bereden brigades tot 6 stukken schijnen te worden uitgebreid. De artillerie is bewapend met 15 (6.75 K.G-. proj. gewicht) A. geschut, blijk baar geen snelvuurtype. De veldartillerie der districtsreserves eischt 26 van deze vuurmonden. Terwijl er dus in vredestijd 86, in oorlogstijd 110 veldvuur- monden noodig zijn is het aantal aanwezige veldstukken slechts 36, waarvan er nog vele gereconstrueerd moeten worden. Op de begrooting 1904/05 is voorgesteld de aanschaffing van 20 nieuwe vuurmonden. Zeker is het dus niet te sterk uitgedrukt als men beweert, dat de veldartillerie grootendeels nog slechts in naam bestaat. Op de begrooting 1903/04 kwamen dan ook slechts 11 instructie- en militia-batterijen voor, die deels nog met positiegeschut waren bewapend. Yoor de lading der vuurmonden wordt cordiet gebezigd; geeischt wordt een opgelegde voorraad van 339 schoten per vuurmond. Drie der batterijen zijn instructiebatterijen, die [slechts 36, zij het dan ook goedgeoefende, manschappen tellen; de militia-bat terijen zijn op vredesvoet 76 man sterk. Waar in een staat meerdere batterijen zijn gelegerd (N.S. Wales, Victoria, Queens land) worden ze tot brigades vereenigd, brigadecommando's zijn echter nog niet gevormd. Op vredesvoet telt 1 brigade veldart. bij de infanteriebrigades:

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 168