158 Daarom volgt hier alleen een opgave van de vestingartillerie, de torpedocompagnieën en de sectiën die bestemd zijn tot be diening van electrische zoeklichten in de voornaamste havens. Sydney: 3 comp. artillerie (staande troepen), org. sterkte 194 man. 2 militia sterkte 216 1 torpedocompagnie, organieke 84 1 electrische 26 Port Philip (bij Melbourne)-. 3 comp. artillerie (staande troepen), organieke sterkte 19b man. 8 comp. militia-artillerie 7^| 2e torpedocompagnie 1 2e electrische Brisbane (fort Lytton 2/3 compagnie artillerie (staande tioepen) 1 militia 79 3e torpedocompagnie 00 electrisch licht sectie 10 Thursday Island: 1 compagnie artillerie (staande troepen) 1 militia 53 Kenmerkend voor de papieren organisatie is wel dat de tot het garnizoen Thursday Island behoorende 4 compagnieën infan terie zijn gelegerd te Maryborough op 't vaste land, eemge hon derden zeemijlen van het eiland verwijderd. Daarom durf ik bv. uit de aanwezigheid van „electrisch licht sectiën" ook nog met te besluiten tot de aanwezigheid van zoeklichten. Hoewel dus in Australië het aantal regimenten en batterijen bij tientallen kan worden geteld en ongetwijfeld zeer optimistisch gestemde rapporten daaromtrent zullen worden uitgebracht (zie ook bijlage C. Aant.) kan de waarde van het leger voorloopig niet hoog worden aangeslagen. D. M. SR

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 172