160 Aanteekeningen a. Stemt niet overeen met de sterkte in bijlage B. berekend. b. Het getal der legerreservisten wordt ter berekening, van de totale sterkte van het leger in het rapport van den Leger commandant opgeteld nu eens bij de vredes- dan weer bij de oorlogsformatie van het eigenlijke leger, waardoor men komt tot totalen van resp. 63.000 en 77.000 man. Deze optelling is echter niet geoorloofd, omdat le vele manschappen der militia en volunteers lid van een schietvereeniging zullen zijn; 2e de overblijvende leden in de eerste plaats moeten dienen tot vorming der oorlogsformatiën 3e de cadetten slechts als toekomstige soldaten mogen worden beschouwd. Het aantal weerbare mannen in Australië was in 1902 ongeveer: 380.000 I 137.000 ongehuwd van 1830 jarigen leeftijd, van 3045 245.000 gehuwd of weduwnaar met kinderen 212.000 gehuwd en ongehuwd v 18-45 4560 974.000 totaal.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 174