LITEEXXEEMBARE VELDBAKOVEX SYSTEEM GEXESTE, HERSCHER EX SOMASCO. Met Plaat III, IV, Y, VI. Zooals bekend, is te Tjimahi eene militaire bakkerij opgericht, uit welke voorloopig slechts het sterke garnizoen aldaar van brood voorzien wordt. In een tijdsverloop van ongeveer drie jaar zullen bij die bak kerij vijf ploegen militairen, elke ploeg bestaande uit een ser geant, een korporaal en vier minderen, in het bakkersbedrijf worden opgeleid. De broodbereiding bij toekomstige expedities zal dan kunnen worden toevertrouwd aan geoefend personeel. Voor de broodverpleging te velde zijn thans de volgende mid delen beschikbaar: twee Peijersche bakovens, beschreven in de extra-bijlage No. 11 van dit tijdschrift; enkele veldbakovens van eenvoudige con structie, als beschreven in de extra-bijlage No. 13 van dit tijdschrift; en eindelijk twee veldbakovens van het systeem Geneste, Herscher en Somasco, waarvan eene beknopte be schrijving het onderwerp van dit opstel uitmaakt. Samenstelling. De uiteenneembare veldbakoven Geneste, Herscher en Somasco (figuur 1) is samengesteld uit de volgende deelen: tien met vuurvast mastiek gevulde paneelen (figuren 3, 4 en 5), die naast elkander op den vloer geplaatst worden en den vloer van den oven vormen; vijf gewelfde ovendekstukken (figuren 2 en 3); een vóór- en een achterwand van den zoo gevormden oven (figuur 1); een schoorsteen in twee deelen (figuur 1); een trekpijp met schuif (figuren 1 en 6); een trekstang (registerstang) (figuren 1 en 8), om aan de schuif

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 175